19 dubna, 2017

Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu:

41 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, dobrý fyzický a psychický stav.

Obsah kurzu:

1. Poučení o bezpečnosti a zdraví při práci 

2. Základy stavby a funkce lidského těla 

3. První pomoc (včetně praktické činnosti a záchrany tonoucího v bazénu) 

4. Péče o nemocné 

5. Základy zdravotnické dokumentace 

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí 

7. Hygiena a epidemiologie

Absolvováním kurzu získáte:

Základy anatomie a fyziologie lidského těla, první pomoc, péče o nemocné, hygiena, epidemiologie, bezpečnost práce. Využijí např. učitelé, lektoři, au-pair a vůbec všichni, kteří dohlížejí nad volnočasovými aktivitami dětí i dospělých. Absolvent kurzu je schopen zajistit komplexní péči o účastníky volnočasových aktivit,  škol v přírodě, letních táborů  a firemních akcí. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci.

Zakončení kurzu:

Kurz má celkem 41 vyučovacích hodin a je ukončen písemným testem a praktickou zkouškou. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

ZZA1 =  od 3. 3. 2017 do 7. 5. 2017 (pouze soboty a neděle vždy od 8 do 15 hodin) + individuální zakázky jednotlivých zařízení kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Teoretická výuka: Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka Praktický nácvik: Ostrava Poruba, Střední škola prof. Zdeňka Matějíčka, 17. listopadu 1123/70     (zde proběhne nácvik záchrany tonoucího)

Cena kurzu:

4 330,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Bonus ke kurzu:

Lektoři jsou Členy české resuscitační rady (ČRR). Vyzkoušíte si práci s Automatickým externím defibrilátorem  (AED) a resuscitaci na figurínách kojence, dítěte a dospělého.

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.  Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz

 Přihlášení: