19 dubna, 2017

Členství

 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od 4. června 2010 jsme členy AMSP ČR, která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260 000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

 

Česká resuscitační rada


Od 17. dubna 2012 jsme členy ČRR, která mmj. podporuje a koordinuje výuuy neodkladné resuscitace v souladu
s doporučenými postupy European Resuscitation Council. Dále má za cíl zlepšování kvality neodkladné resuscitace v České republice a podporu systematické kontroly resuscitační praxe.

 

Česká diabetologická společnost


Od 10. května 2006 jsme členy ČDS. Česká diabetologická společnost (angl. Czech Diabetes Society), ČDS, je
odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.

 

Hospodářská komora ČR

Od 21. dubna 2010 jsme členy HK ČR, jejímž posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky (dále jen hospodářská komora) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, které bylo zřízeno podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých

Od 23. října 2009 jsme členy AIVD, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.