19 dubna, 2017

Personalista

Délka kurzu:

120 hodin

Podmínky pro uchazeče:

Věk nad 18 let, minimálně základní vzdělání, dobrý psychický stav, základy práce s počítačem.

Absolvováním kurzu získáte:

Znalosti a dovednosti v pracovně právní problematice. Budete znát tvorbu a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti, vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO. Dále získáte znalosti v organizování vzdělávání  zaměstnanců, zajišťování náborových činností a organizování kolektivního vyjednávání. Nedílnou součástí je i využívání prostředků výpočetní techniky a tvorba (využití) systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců. S tímto kurzem lze  pracovat i na živnostenský list. 

Zakončení kurzu:

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, ústní zkoušky a praktického ověření.  Je nutná 75% úspěšnost v závěrečné zkoušce. Absolvent obdrží celostátní osvědčení o rekvalifikaci.

Termíny rekvalifikačního kurzu:

Dle domluvy + individuální zakázky jednotlivých zařízení a firem kdekoliv v ČR.

Místo konání kurzu:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka (v případě většího počtu zájemců celá ČR).

Cena kurzu:

12 750,-Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Poznámka:

Spolupráce s Úřady práce (ÚP) je samozřejmostí.   Máte-li zájem o úhradu kurzu přes ÚP volejte 736 276 938 nebo pište na e-mail: jana.malaskova@email.cz

 Přihlášení: