5 dubna, 2017

Terapie

Zaměřuji se na individuální, párovou, rodinnou terapii, poradenství. Ve své poradně Vám garantuji diskrétní, přátelské, profesionální prostředí se zachováním anonymity. Nabízím krátké objednací termíny, poskytuji psychoterapeutickou podporu a poradenství lidem, kteří chtějí řešit svou situaci, poradit, být vyslechnuti.

  • Psychoterapie a poradenství jsou vedeny výhradně rozhovorem.
  • Psychoterapeut/poradce je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám.
  • Je odborníkem ve vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný. 
  • Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení.
  • Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu terapie společně  dojednáváme a vyjasňujeme. 
  • Aby Vám byl psychoterapeutický/poradenský rozhovor prospěšný, má svá pravidla, vekterých je  terapeut vyškolen.
  • Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí. 
  • Pracovní   doba   je   výhradně   na   dohodě. 
  • Objednávky   jsou   vyřizovány   a   realizovány   v pondělí   až   pátek:   8:00   až   20:00   hodin.   Za   příplatek   je   možné   sjednat   si   termín   i   mimo pracovní dobu.

 

Více informací na webových stránkách:

www.psychotherapie.cz