5 dubna, 2017

Celoživotní vzdělávání


Naše nabídka reaguje na nutnost celoživotního vzdělávání v sociálních službách v délce 24 hodin za rok (pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky) dle zákona 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. a na povinné vzdělávání zdravotnických pracovníků v objemu 40 kreditů za 4-6 let dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška MZČR číslo 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky MZČR. č. 321/2008 Sb.

Ceny kurzů:

  • pro jednotlivce 1000,- Kč
  • pro skupinu do 15 osob 12.000,- Kč
  • pro skupinu do 30 osob 20.000,- Kč

Místo konání kurzů:

Dexon Office Park, Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava  Hrabůvka