5 dubna, 2017

Supervize

Supervize:

Nabízíme individuální nebo skupinovou pomoc při diagnostice a následném řešení profesních pracovních obtíží. Supervize je tedy organizovaná příležitost k sebereflexi a jedna z forem podpory profesionálního růstu. Cílem supervize je plánovat další postup práce a zvyšovat tak svou profesionální kompetenci. Setkání lze provést u Vás na pracovišti nebo v prostorách na ulici Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Kontaktovat nás můžete na emailu: jana.malaskova@email.cz nebo tel: 736 276 938.